top of page

Påmelding til Gjallarstadir Vikingmarked

Registration to Gjallarstadir Viking market

Velkommen til Gjallarstadir Vikingmarked 2019! I år ønsker vi å fokusere på håndverk og musikk! I tilegg feirer vi også at det er det 10. markedet vårt. I den forbindelse ønsker vi å lage et ekstra stort marked denne gangen.

 

Påmeldingen her er for vikinger og er nå stengt. Generell innflytt er mulig fra onsdag 4. september.

Lenke til arrangementet på Facebook

Welcome to Gjallarstadir Viking market 2019! This will be our 10th market! To celebrate, we want to make a bigger market than previous years, with focus on craftmanship and music.

This registration is only for Vikings and is now closed. It it possible to arrive from Wednesday  September 4th.

Link to the event on Facebook

Markedsregler Gjallarstadir Vikinglag

 

Vi er inne på et friluftsbad der vi må være forsiktige med gressplenen. Vennligst ta hensyn til dette.

 

Det er plastikkalarm i åpningstiden. Det vil si at vi er vikinger fra rundt år 1000. Vi ønsker ikke synlig plastikk og andre moderne ting. Prøv å være historisk riktig. Ta kontakt om du har spørsmål eller er i tvil. Historisk riktige klær, utstyr og salgsvarer er en selvfølge.

 

Brannforebyggende:

 • Det er ikke lov med åpen ild inne i telt.

 • Det skal medbringes og framvises 1 stk brannslukningsapparat pr telt som plasseres på høyre i side i inngangen.

 • Ved bålfyring eller grilling, er det krav til egen bålpanne som skal være minimum 15 cm over gresset. Det er forbudt å brenne gresset.

 • Husk generelt bålvett!

   

Gjallarstadir har nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler.

 

Vi liker tromming, men ta hensyn til hverandre.

 

Personen som melder på deltagere, er også å regne som kontaktperson og ansvarlig for å melde inn endringer. Alle endringer skal meldes til marked@gjallarstadirviking.no.

 

Alle deltagere skal meldes på. Det er forbudt å ta med «gjester» som ikke er påmeldte. Vi må vite dette av sikkerhetshensyn.

 

Gjallarstadir forbeholder seg retten til å selv bestemme hvem som får plass på markedet. Avslag kan gis uten begrunnelse.

 

Meld i fra om du ikke kan komme. Husk at det alltid er andre vikinger på ventelista.

 

Innenfor markedets åpningstid, må påmeldte salgsboder holde åpent.

 

Hunder er velkomne på eiers eget ansvar. Det er derimot IKKE lov å ha med tispe under løpetid. Hunder skal holdes i bånd til enhver tid, og ikke gjøre fra seg på markedsområdet. Det er selvsagt at hundeposer brukes og at uhell ryddes opp umiddelbart. Dette gjelder for mennesker også.

Market rules Gjallarstadir Vikinglag

 

As we are at an oper-air pool area, we have to be careful with the ground. Please do not burn or destroy the grass.

 

During the opening hours, we have "plastic alert". We are Vikings from around year 1000. We do not want any visible plastic or any modern items. Try to be historical. Please contact us if you have questions or doubts. Please keep clothes, equipment and sales items historical.

 

Fire prevention:

 • Open fire inside tents is not allowed.

 • Each tent must have a fire extinguisher that must be shown upon request. The fire extinguisher have to be placed at the right hand side of the tent's opening.

 • Use a fire pan for bonfires or barbecue. The fire pan must be at a minimum 15 cm above the ground. It is forbidden to burn the grass.

 • Remember basic fire safety!

   

Gjallarstadir does not allow the use of illegal drugs on the premises.

 

We enjoy drumming, but please be mindful of other people.

 

The person who sends the market application, is automatically responsible to notify us about any changes. Any change regarding the registration, are to be sent to marked@gjallarstadirviking.no.

 

All participants have to be registered. It is not allowed to bring any "guests". We need to know for security reasons.

 

Gjallarstadir  has the exclusive right to reject any applications. Rejection may be done without any explaination.

 

Please let us know if you have to cancel. There are always other Vikings waiting to join.

 

All registered sale stands have to be open during the market's opening hours.

 

Dogs are welcome, owners have full responsibility at al times. It is however, not allowed with dogs in heat. Dogs must be leashed at all times and are not allowed to do their toilet on the market area. Bags for poo must be used and any "accidents" are to be picked up at once. This applies to humans as well.

Registreringen er stengt for i år
The registration is closed for this year
bottom of page