1069297_400205090100947_191483504_n.jpg

Er du interessert i historie og spesielt vikingtiden, vil kanskje dette være noe for deg!

Vi ønsker deg velkommen til å delta i et sosialt og omgjengelig lag med hjerte for vikingkulturen.

Hva gjør vi/personene i dette laget?  

• Vi leker med historien på en måte som gjør det morsomt å lære mer av historien vår. På engelsk kalles dette ”reenactment”  på norsk ”gjenskaping”, dette er noe av det vi gjør:

• Noen liker håndtverk: Lærarbeid, nålbinding, brodering, veving av brikkebånd og å sy tidsriktige klær.

Smiing (våpen, beslag, fyrstål o.l.) treskjæring og andre tidsriktige håndtverk.

• Historiefortellere, seidmenn eller kvinne (lege og urtekyndige) spåkoner, gjøglere.

Vi vil gjerne ha kontakt med flere av dere som kunne tenkt dere å være med på dette eller være med likesinnede i et slikt miljø.

Formålsparagrafer.

  • Å fremme og spre kunnskap om vikingkulturen til alle som ønsker dette og spesielt til unge og barn. Også gjennom å arrangere markeder i  nærområdet og involvere stat, kommune og evt sponsorer.

 

  • Politisk og religiøst uavhengig organisasjon.

 

  • Gjallarstadir Vikinglag tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunnlag av kjønn, herkomst eller seksuell legning. Vi tar avstand fra all misbruk av norrøn symbolikk og vikingkultur.