Om oss

Er du interessert i historie og spesielt vikingtiden, vil kanskje dette være noe for deg!

Vi ønsker deg velkommen til å delta i et sosialt og omgjengelig lag med hjerte for vikingkulturen.

Hva gjør vi/personene i dette laget?  
• Vi leker med historien på en måte som gjør det morsomt å lære mer av historien vår. På engelsk kalles dette ”reenactment”  på norsk ”gjenskaping”, dette er noe av det vi gjør:

• Noen liker håndtverk: Lærarbeid, nålbinding, brodering, veving av brikkebånd og å sy tidsriktige klær.
Smiing (våpen, beslag, fyrstål o.l.) treskjæring og andre tidsriktige håndtverk.

• Historiefortellere, seidmenn eller kvinne (lege og urtekyndige) spåkoner, gjøglere.
Vi vil gjerne ha kontakt med flere av dere som kunne tenkt dere å være med på dette eller være med likesinnede i et slikt miljø.

 

Formålsparagrafer.
Å fremme og spre kunnskap om vikingkulturen til alle som ønsker dette og spesielt til unge og barn. Også gjennom å arrangere markeder i  nærområdet og involvere stat, kommune og evt sponsorer.

Politisk og religiøst uavhengig organisasjon.

Gjallarstadir Vikinglag tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunnlag av kjønn, herkomst eller seksuell legning. Vi tar avstand fra all misbruk av norrøn symbolikk og vikingkultur.