13153355_10206235670230709_1457496281_n.

​Gjallarstadir inviterer til vikingmarked 3-4. september 2022 (hvis den pågående pesten tillater det... (ja, dette har vært skrevet før))!

Vi ønsker å lage et godt marked for publikum, artister, handelsmenn og vikinger! Nærmere informasjon kommer!

Gjallarstadir invites to viking market September 3rd-4th 2022 (if the ongoing plauge allows it...(yes, this has been written before))!
 
We want to create a great market for our audience, artists, merhants, crafters and vikings! More information will be available later!

Markedsregler på norsk

 

Market rules in English