13153355_10206235670230709_1457496281_n.

​Gjallarstadir inviterer til vikingmarked 4-5. september 2021 (hvis den pågående pesten tillater det...)!

Vi ønsker å lage et godt marked for publikum, artister, handelsmenn og vikinger. Foreløpig planlegger vi å holde et normalt marked.

Gjallarstadir invites to viking market September 4th-5th 2021 (if the ongoing plauge allows it...)!

 

We want to create a great market for our audience, artists, merhants, crafters and vikings! At the moment, we are planning for normalt market.

Markedsregler på norsk

 

Market rules in English