13153355_10206235670230709_1457496281_n.

​Gjallarstadir inviterer til vikingmarked 4-5. september 2021 (hvis den pågående pesten tillater det...)!

Vi ønsker å lage et godt marked for publikum, artister, handelsmenn og vikinger! Grunnet restriksjonene knyttet til covid-19, kan vi maks ta imot 200 besøkende per dag, kl. 12 til 16. Billetter kan kjøpes på https://gjallarstadirviking.hoopla.no/sales/marked2021

Gjallarstadir invites to viking market September 4th-5th 2021 (if the ongoing plauge allows it...)!
 
We want to create a great market for our audience, artists, merhants, crafters and vikings! Because of the covid-19 restrictions, we are only able to have 200 visitors per day, 12 PM to 4 PM. Tickets can be purchased at https://gjallarstadirviking.hoopla.no/sales/marked2021

Markedsregler på norsk

 

Market rules in English