top of page
13153355_10206235670230709_1457496281_n.

Vikingmarkedet 5-6. september 2020 må dessverre avlyses for publikum grunnet situasjoen rundt Covid-19. Vi ser på mulighetene til å holde et lukket arrangement kun for deltakende vikinger.

 

Vi håper på publikums forståelse for dette, og ønsker med et lukket arrangement å kunne bidra til å holde liv i miljøet slik at vi kan arrangere et ekstra godt marked i 2021.

The viking market September 5th-6th 2020 is unfortunately cancelled for the public due to the Covid-19 situation. We are looking into having a private event only for participating Vikings.

We kindly ask you for you understanding, and by doing this, wish to contribute to keep the historical community alive so that we can create an even better market in 2021.

Markedsregler på norsk

 

Market rules in English

bottom of page