top of page

 

Velkommen til Gjallarstadir!

 

 

Gjallarstadir Vikinglag er et lag som er interessert i historie, håndverk, glima, mat tradisjoner og dagligliv fra vikingtid.

 

Vi har som formål å fremme og spre kunnskap om vikingkulturen, via markeder, kurs, og temakvelder.

bottom of page